Salgsvilkår

Parter

Selger er:

Cøliakikokken
Andersbakkan 70
7089 Heimdal

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

E-post: post@coliakikokken.no
Telefon: 909 57 628
Organisasjonsnummer: 920 431 763

Kjøper er:

den som legger inn bestilling i nettbutikken med sin personalia.

Betalingen

Betaling skjer via VIPPS. Overføringen skjer umiddelbart og varen(e) anses som betalt.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen har mottatt varen eller fått tjenesten som er bestilt.

Når det gjelder fysiske varer i nettbutikken så vil disse bli sendt fortløpende. Og senest 1 uke etter bestilling er mottatt.
Når det gjelder kurs og foredrag anses levering når kurs/foredrag er gjennomført.
Kurs/webinarer legges ut for salg i god tid før oppsatt dato for påmelding.
Det kreves forhåndsbetaling for godkjent påmelding.
Ved sykdom eller andre uforutsette ting kan avbestilling skje senest 1 uke før kurs/webinarer. Da vil innbetalte penger i sin helhet bli refundert via VIPPS.

Skulle det oppstå hendelser fra selgers side som gjør at kurs/foredrag ikke kan avholdes vil også innbetalte penger bli refundert i sin helhet.

Foredrag betales via faktura og omhandler ikke betingelsene her.

Angrerett

Ved kjøp av varer i nettbutikken har kjøper 14 dagers angrerett.
Da må varen returneres til Cøliakikokken uten tegn til synlig bruk. Kjøper betaler eventuell retur.

Ved kjøp av kurs/webinarer er det ikke angrerett om det ikke har inntruffet særskilte hendelser under kurs/webinarer som forringer kvaliteten på det lovte innhold.

Alle henvendelser vedrørende angrerett bes sendes skriftlig til:
post@coliakikokken.no

Mangel ved varen

Dersom det skulle være mangler/feil ved bestilte produkter, må kjøper innen rimelig tid, gi selger melding om at han/hun vil påberope seg mangelen.
Rimelig tid i henhold til våre produkter anses som 7 dager etter levering finner sted.

Alle henvendelser vedrørende mangler bes sendes skriftlig til:
post@coliakikokken.no

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 5. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling.
Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 40 06 00.

Translate »